ASHTAVAKRA GITA

Ashtavakra Gita là một kinh sách cổ điển của trường phái bất nhị. Nó được trình bày dưới dạng đối thoại giữa nhà thánh hiền  Ashtavakra  và Janaka, vua của Mithila. Batnhi.net chuyển ngữ Ashtavakra Gita sang tiếng Việt từ bản dịch tiếng anh của Bart Marshall.