ỦNG HỘ

Nếu bạn cảm thấy trang web này mang tới tri thức giá trị với bạn và đang bạn dư dả tài chính, bạn có thể ủng hộ trang web bằng cách chuyển khoản vào tài khoản:

 BIDV 12010006927518 PHAM NGOC TAN

hoặc Paypal: paypal.me/TPHAMNGOC

Số tiền quyên góp sẽ được sử dụng để duy trì phí hosting website và dịch thuật kinh sách.

Xin cảm ơn các nhà mạnh thường quân tài trợ.