SELF KNOWLEDGE AND SELF REALIZATION

SELF KNOWLEDGE AND SELF REALIZATION
Tạm dịch “Tự biết mình và chứng ngộ Đại Ngã”. Đây là một cuốn sách ngắn được viết bởi Chân Sư Nisargadatta Maharaj. Nó được biên dịch sang tiếng Anh và chỉnh sửa lại bởi Jean Dunn. Batnhi.net dịch lại sang tiếng Việt và đăng tải trên trang này.


Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *