WHO AM I

“Ta là ai?” là tiêu đề được đặt cho một tập hợp các câu hỏi và câu trả lời về pháp tu Vấn-Ngã. Các câu hỏi do Sri M. Sivaprakasam Pillai đặt cho Bhagavan Sri Ramana Maharshi vào năm 1902. Batnhi.net dịch lại sang tiếng Việt từ bản dịch tiếng Anh của Gs. T. M. P. Mahadevan.


Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *