CHÂN NGÃ (THE SELF)

Tất cả những thế giới này dường như tồn tại một cách vững chắc bên trong cái đó, tất cả những thế giới là thuộc về cái đó, mà từ đó tất cả những thế giới này khởi sinh, tất cả vạn vật này tồn tại bởi vì cái đó, bởi cái đó mà tấtContinue reading “CHÂN NGÃ (THE SELF)”

ĐỐI THOẠI VỀ CHÂN NGÃ #1

H: Thực tại là gì? Đ: Thực tại phải là thứ luôn luôn chân thực. Nó không phải thứ gắn với các hình tướng và tên tuổi. Thứ ẩn bên dưới làm nền tảng cho những cái đó chính là thực tại. Nó làm cơ sở cho những giới hạn, nhưng bản thân nó làContinue reading “ĐỐI THOẠI VỀ CHÂN NGÃ #1”

ĐỐI THOẠI VỀ CHÂN NGÃ #2

H: Đối với một người đã nhận ra Chân Ngã của mình, người ta nói rằng anh ta sẽ không có ba trạng thái tỉnh, mộng và ngủ sâu. Có phải đó là sự thật không? Đ: Điều gì khiến bạn nói rằng họ không có ba trạng thái đó? Khi nói rằng tôi đãContinue reading “ĐỐI THOẠI VỀ CHÂN NGÃ #2”

ĐỐI THOẠI VỀ CHÂN NGÃ #3

H: Ngài nói hạnh phúc hay phúc lạc (ananda) là chân tánh của chúng ta, điều đó thực sự là sao? Đ: Phúc lạc hoàn hảo là Brahman. Yên bình hoàn hảo là của Chân Ngã. Cái đó một mình tồn tại và là ý thức. Cái được gọi là hạnh phúc duy chỉ bảnContinue reading “ĐỐI THOẠI VỀ CHÂN NGÃ #3”

ĐỐI THOẠI #5

H: Giác ngộ cái ngã tuyệt đối của ta, Brahma-jnana, có phải là chuyện bất khả thi, không thể đạt được đối với một người trần tục như tôi không?+ Đ: Brahma-jnana không phải là kiến thức cần đạt được, vì vậy có được nó người ta có thể có được hạnh phúc. Việc nhìnContinue reading “ĐỐI THOẠI #5”

ĐỐI THOẠI #10

TRUY VẤN VÀ QUY HÀNG ‘Tôi tồn tại’ là trải nghiệm hiển nhiên vĩnh viễn duy nhất của mọi người. Không có gì khác hiển nhiên như ‘Tôi’. Những gì mọi người thường gọi là hiển nhiên, nghĩa là, những trải nghiệm mà họ có được thông qua các giác quan, thực tế khác xaContinue reading “ĐỐI THOẠI #10”

ĐỐI THOẠI #16

VẤN NGÃ – NHỮNG QUAN NIỆM SAI LẦM Những tuyên bố triết học của Sri Ramana rất giống với những người được ủng hộ bởi những người theo trường phái advaita vedanta (bất nhị thuyết pháp), một trường phái triết học Ấn Độ đã phát triển mạnh hơn nghìn năm. Sri Ramana và những giáoContinue reading “ĐỐI THOẠI #16”