Quan sát suy nghĩ

Đây là một thử nghiệm thú vị mà bạn có thể làm. Ngồi yên lặng và thử hỏi bản thân: ý nghĩ tiếp theo của mình sẽ là gì? Tiếp theo cởi mở yên lặng chờ đợi, bạn sẽ nhận ra rằng sẽ có một khoảng lặng nhỏ sau câu hỏi đó. Sau đó, bất kể suy nghĩ kế tiếp xuất hiện là gì, hay đón nhận nó một cách không phán xét, không phân tích, không kỳ vọng. Cứ làm như vậy liên tục bạn sẽ nhận ra rằng dòng suy nghĩ sẽ chậm lại đi một chút, các khoảng trống giữa các suy nghĩ sẽ dài ra.

Sau khi thử nghiệm một thời gian thì bạn sẽ nhận ra rằng bạn không thực sự biết được ý nghĩ tiếp theo của mình là gì. Vậy bạn không phải là người lựa chọn ý nghĩ, đúng chứ? Nếu bạn lựa chọn ý nghĩ thì hẳn bạn phải biết ý nghĩ tiếp theo của bạn là gì.

Đến đây mọi thứ bạn đầu phức tạp hơn bạn tưởng. Liệu có phải trong đầu bạn là một viên xúc xắc tung ngẫu nhiên ra các ý nghĩ? Hay đó là giọng nói của một ai đó khác trong đầu bạn? Hay có 1 con quỷ đâng điều khiển bạn? Hay bạn đang ở trong một bộ phim được ai đó đạo diễn?

Bất kể trải nghiệm của bạn như nào, hy vọng bạn có thể đào sâu hơn. Nhưng suy nghĩ của bạn được quan niệm rằng nó được tạo ra bởi một cái tôi cá nhân. Nhưng thực chất cái tôi cá nhân này được xây dựng bởi ý nghĩ. Khi ý nghĩ dừng lại thì không có cái tôi nào hết, giống như trong giấc ngủ sâu vậy. Vậy sự thực là gì? Đã đến lúc bạn tự vấn Ta Là Ai?

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *