13. Tất cả là chân lý

Hỡi TÔI, kẻ bạc tình bấy lâu nay!
Đứng xa cách-chối bỏ những phần nhỏ đã quá lâu:
Hôm nay mới nhận thức được chân lý cô đọng, toàn diện,
Khám phá ra ngày hôm nay không sự dối trá, hoặc hình thức của dối trá
và không thể có chút nào, nhưng tự nó phát triển tất yếu giống như chân lý tự nó phát triển,
Hoặc giống như bất kỳ quy luật của trái đất hoặc bất kỳ sự sản xuất tự nhiên nào của trái đất.

(Điều này gây tò mò và có thể không được nhận ra ngay – Nhưng nó phải được nhận ra:
Bản thân tôi cảm thấy rằng tôi đại diện cho sự giả dối ngang bằng với
phần còn lại, Và vũ trụ cũng vậy.)


Nơi nào đã thất bại không có một sự trở lại hoàn hảo, không quan tâm đến dối trá hay sự thật? Là nó trên mặt đất, hoặc trong nước hay lửa? hay trong tinh thần của con người? hay trong máu thịt?


Suy ngẫm giữa những kẻ dối trá, và nghiêm khắc rút lui vào chính mình,
tôi thấy rằng rốt cuộc chẳng có kẻ lừa dối hay dối trá nào,
Và rằng không có gì thất bại trong sự trở lại hoàn hảo của nó
Và rằng những gì được gọi là dối trá là sự trở lại hoàn hảo,
Và rằng mỗi thứ đại diện chính xác cho chính nó, và những gì có trước nó,
Và rằng chân lý bao gồm tất cả, và cô đọng, cũng như không gian là cô đọng,
Và không có sai sót hay khoảng trống nào trong lượng chân lý- nhưng đó là tất cả chân lý mà không có ngoại lệ:
Và từ đó trở đi, tôi sẽ ăn mừng bất cứ điều gì tôi thấy hoặc tôi là.
Và hát và cười, và không phủ nhận điều gì.
-Walt Whitman

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *