2. Nghịch lý

Bạn sẽ không bao giờ đắc được giác ngộ tâm linh.
Cái người mà bạn nghĩ là bạn không phải là bạn.
Cái người mà đang nghĩ rằng bạn là bạn không phải là bạn.
Không hề có bạn, vậy ai là người muốn trở nên giác ngộ?

Ai không giác ngộ? 
Ai sẽ trở nên giác ngộ? 
Ai sẽ được khai sáng giác ngộ?

Giác ngộ là định mệnh của bạn - chắc chắn hơn cả mặt trời mọc.
Bạn không thể thất bại trong việc đắc được giác ngộ.
Người ta đã nói với bạn điều trái ngược?
Những lực lượng không thể cưỡng chế đang thúc ép bạn. Cả vũ trụ yêu cầu.
Thất bại không nằm trong quyền hạn của bạn.

Không hề có con đường tới giác ngộ:
Nó nằm ở mọi phương hướng tại mọi thời điểm.
Trên hành trình tới giác ngộ, bạn tạo ra và 
phá hủy con đường của chính mình trên mỗi bước chân.

Không ai có thể đi theo con đường của người khác.
Không ai có thể đi lệch bước khỏi con đường.
Không ai có thể dẫn đường cho người khác.
Không ai có thể quay lại.
Không ai có thể dừng lại.

Giác ngộ còn gần hơn làn da của bạn,
ngay tức thì hơn cả hơi thở tiếp theo của bạn,
và vĩnh viễn nằm ngoài tầm với của bạn.

Nó không cần phải được tìm kiếm vì nó không thể được tìm thấy.
Nó không thể được tìm thấy vì nó không thể bị mất đi.
Nó không thể bị mất đi vì nó
không hề khác biệt với cái đang tìm kiếm.

Nghịch lý là không hề có nghịch lý nào.
Nó chẳng phải là thứ khốn kiếp nhất sao?

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *