21.Pasupatastra!

Tôi là Người
Tôi là vị Thánh
Tôi là Người Bề Trên
Tôi là Vương Miện của Tạo Hóa.

Tôi gàn dở, bị mây che, bị cản khuất.
Tôi ăn khi đói, ngủ khi mệt.
Tôi chuyển động cùng dòng; không ngang dòng không ngược dòng.
Tôi chà cằm của mình vào giờ đã định

Tôi chỉ nhìn thấy những khuôn mẫu.
Tôi không để mắt tới những chi tiết nhỏ.
Tôi không đi. Tại sao đi? Đi đâu? Nó là thứ phải tới đây.
Tôi không cố gắng. Tôi không làm. Những không có thứ gì không được làm.
Tôi không thiên vị bên nào. Tôi không ưu ái một kết quả nào.
Tất cả đều là tôi. Tất cả đều là của tôi.
Không hề có cái gì khác tôi, vậy còn muốn gì?

Tôi có những quyền năng ấn tượng!
Có được bàn ăn đẹp ở các nhà hàng
Chưa hề bị đá vào ngón chân trong mười hai năm.
Tôi có thể hủy diệt cả vũ trụ chỉ với một ý nghĩ.

-Jed McKenna-

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *