27. Có ai cho rằng được sinh ra là may mắn?

Có ai cho rằng được sinh ra là may mắn?
Tôi sẽ vội thông báo cho anh ấy hoặc cô ấy rằng ta chỉ may mắn khi chết,
và tôi biết điều đó.

Tôi vượt qua cái chết bằng việc chết đi,
và vượt qua sự sinh ra với đứa bé mới được gột rửa,
và không chỉ được chứa giữa mũ và giày của tôi.
Và nghiền ngẫm về những sự vật đa tạp, không có hai sự vật nào giống nhau, và mọi thứ đều tốt đẹp.
Trái đất tốt đẹp và những vì sao tốt đẹp
và những thứ phụ thêm vào của chúng cũng đều tốt đẹp.

Tôi không phải là một trái đất cũng không phải là một thứ phụ thêm vào của trái đất.
Tôi là bầu bạn và là người đồng hành của mọi người,
tất cả cũng đều bất tử và thâm sâu khó dò như chính tôi.
(Bọn họ không biết bất tử như nào, nhưng tôi thì tôi biết.)

-Walt Whitman-

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *