8. Utopia

TRONG SỰ LIÊN HỆ VỚI DÒNG ý thức vũ trụ, tất cả các tôn giáo đã được biết đến và đặt tên ngày nay sẽ bị tan chảy. Linh hồn con người sẽ được cách mạng hóa. Tôn giáo sẽ hoàn toàn thống trị chủng tộc. Nó sẽ không phụ thuộc vào truyền thống. Nó sẽ không là vấn đề được tin hay không tin. Nó sẽ không phải là một phần của cuộc sống, thuộc về những giờ, thời điểm, hay những dịp nhất định. Nó sẽ không có trong những cuốn sách thiêng liêng cũng như trong miệng của các linh mục. Nó sẽ không ở trong các nhà thờ và các cuộc họp và các hình thức và ngày tháng. Cuộc sống của nó sẽ không ở trong những lời cầu nguyện, những bài thánh ca hay những bài diễn thuyết. Nó sẽ không phụ thuộc vào những mặc khải đặc biệt, vào những lời của các vị thần đã xuống để giảng dạy, cũng không phải vào bất kỳ kinh thánh hay những kinh sách nào. Nó sẽ không có nhiệm vụ cứu con người khỏi tội lỗi của họ hoặc bảo đảm cho họ được vào thiên đàng. Nó sẽ không dạy về sự bất tử trong tương lai hay vinh quang trong tương lai, vì sự bất tử và tất cả vinh quang sẽ tồn tại ở đây và bây giờ. Bằng chứng về sự bất tử sẽ sống trong mỗi trái tim như hình ảnh trong mỗi con mắt. Sự nghi ngờ về Thượng Đế và cuộc sống vĩnh hằng sẽ không thể giống như sự nghi ngờ về sự tồn tại hiện nay; bằng chứng của mỗi người sẽ giống nhau. Tôn giáo sẽ chi phối từng phút từng ngày của mọi sự sống. Nhà thờ, linh mục, hình thức, tín ngưỡng, lời cầu nguyện, tất cả các tác nhân, tất cả các trung gian giữa cá nhân con người và Thượng Đế sẽ vĩnh viễn được thay thế bằng câu thông trực tiếp không thể nhầm lẫn. Tội lỗi sẽ không còn tồn tại và sự cứu rỗi sẽ không được mong muốn. Con người sẽ không lo lắng về cái chết hay tương lai, về vương quốc thiên đàng, về những gì có thể xảy ra trong và sau khi chấm dứt sự sống của thân xác hiện tại. Mỗi linh hồn sẽ cảm thấy và biết mình là bất tử, sẽ cảm thấy và biết rằng toàn bộ vũ trụ với tất cả những điều tốt đẹp và vẻ đẹp của vũ trụ là dành cho nó và thuộc về nó mãi mãi. Thế giới được sinh ra bởi những người đàn ông và phụ nữ sở hữu ý thức vũ trụ sẽ bỏ xa thế giới hiện tại cũng như thế giới hiện tại đã bỏ xa thế giới trước khi có ý thức về bản thân ra đời.
-Trích từ Ý Thức Vũ Trụ (The Cosmic Consciousness), Richard Maurice Bucke, M.D.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *