Ấn tượng về A course in Miracles

A course in Miracles là cuốn sách có nhiều giá trị tuy việc trình bày ý tưởng có hơi rườm rà. Nhiều năm trước đọc nó, tôi ấn tượng nhất với câu: “Nothing real can be threatened. Nothing unreal exists. Herein lies the peace of God.” Tạm dịch: Cái Thực thì không thể bị đe dọa. Cái không thực không tồn tại. (Hiểu điều này) thì sự bình yên của Thượng Đế nằm tại đây.

Lần đầu tiên đọc nó là vào nhiều năm trước, tôi đã nổi da gà và như được khai sáng. Bây giờ nhắc lại nó vẫn nổi da gà. Có thể nói đoạn trên là tinh hoa, tóm lược toàn bộ giáo lý của cuốn sách trong ba câu ngắn gọn.

Chúng ta nhầm lẫn cái giả là cái thực, tưởng cái bản ngã – ngụy ngã là chân ngã. Cái bản ngã vốn là cái phiêu miểu hư vô không thực, vì thế nó luôn cảm giác không an toàn, dễ dàng bị đe dọa bởi tri thức về sự thật. Do bất an, ta luôn tìm cách dành hết năng lượng để xây dựng và bảo vệ cái ngụy ngã này nhưng tất cả chỉ như đuổi theo cơn gió, dã tràng xe cát. Không thể chống cự được gì cả, sớm muộn nó cũng bị lụi tàn, hủy diệt không còn gì, như một nhân vật trong giấc mơ chưa bao giờ thực tồn tại. Cái Thực ở đây là chủ thể nằm mơ, chẳng có gì trong giấc mơ có thể đe dọa được chủ thể đó. Buômg bỏ, quy hàng và chấp nhận sự thật này là có được sự bình yên của Thượng Đế. Điều gì sẽ xảy ra với cuộc sống sau đó thì chỉ có Thượng Đế mới biết được.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *