Thiền #10

Tôi mời bạn trở lại trạng thái thiền thư thái. Khi bạn cho phép suy nghĩ của bạn chỉ cần trôi qua, bắt đầu tập trung sự chú ý của bạn vào một tình huống gần đây mà bạn muốn tránh né. Nhìn vào nó và xem phản ứng của bạn khi nghĩ về nó. Ai hay cái gì đã làm bạn muốn trốn tránh? Điều gì liên quan nó mà khiến cho bạn khó chịu? Bạn đã làm những gì? Bạn có đối mặt với nó mỉm cười và chịu đựng nó? Bạn có viện lý do tại sao bạn đã không thể làm điều đó? Bạn có đột nhiên bị ốm hoặc bị chấn thương để trốn tránh làm điều đó? Bây giờ, tôi mời bạn quay trở lại cuộc sống của bạn để xem xét hành vi bạn có thể đã sử dụng để tránh một tình huống hoặc người khác, đặc biệt là tìm kiếm bất kỳ khuôn mẫu nào mà bạn đã hình thành. Khi hoàn thành, hãy viết về những tình huống này để trả lời các câu hỏi trình bày và lưu ý các khuôn mẫu đã được hé lộ. Khi hoàn thành, hãy làm một số động tác nhảy hoặc chạy tại chỗ để giải phóng năng lượng này.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *