Thiền #12

Tôi mời bạn vào trạng thái thiền định. Tập trung suy nghĩ của bạn vào những điều bạn không thích về bản thân của bạn, hãy quan sát xem bạn có chấp nhận những điều này hay không. Tập trung vào việc tự phán xét bản thân. Đây là những điều bạn có thể muốn từ chối ở mức độ có ý thức, nhưng sâu trong tiềm thức bạn giữ những điều này chống lại chính bản thân bạn. Truy cập chúng từ tiềm thức của bạn không phải là một quá trình dễ dàng vì đây là những điều bạn phủ nhận một cách có ý thức về bản thân. Một cách để bắt đầu nhận ra những điều này là xem phản ứng của bạn với người khác. Tập trung suy nghĩ của bạn vào một người cụ thể khiến bạn khó chịu. Hành vi của họ là gì mang lại phản ứng này. Bạn có những đánh giá nào đối với họ? Bây giờ, hãy mang theo chú ý đến khả năng họ có thể cho bạn thấy điều gì đó mà bạn đang phủ nhận về bản thân bạn. Phán xét của bạn về người khác có thể là cách bạn phóng chiếu những hành vi hoặc đặc điểm mà bạn từ chối lên họ, do đó điều đó giải quyết bất kỳ cảm giác tội lỗi nào mà bạn có thể có. Hành vi của họ có thể là một sự cực đoan mà bạn nghĩ rằng bạn sẽ không bao giờ làm, nhưng nó có thể là cùng loại với việc nào đó bạn đang làm. (Ví dụ như bạn cực ghét hận kẻ giết người nhưng thực tế bạn cũng giết hại động vật và bạn phán xét kẻ sát nhân để bạn bớt cảm giác tội lỗi với hành vi của mình) Bạn có thể không nói những lời dối trá táo bạo, nhưng bạn có thể phóng đại sự thật hoặc nói dối một cách vô thức. Bạn chưa thể gây tổn hại về thể chất cho người khác nhưng bạn có thể đã làm hại người khác về mặt tình cảm. Đi qua cuộc sống của bạn, nhìn vào các tình huống và những con người đã ảnh hưởng làm bạn khó chịu và xem liệu bạn có thể khám phá ra những điều về bản thân tồn tại trong bản thân bạn mà bạn đang tự phủ nhận không. Tôi mời bạn dành chút thời gian cho việc này. Khi nào hoàn thành, viết những điều này ra một cách chi tiết. Sau khi bạn viết xong, hãy đứng lên và thực hiện một số hình thức tập thể dục vất vả trong vài phút để giải phóng năng lượng từ bài thiền này.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *