Thiền #13

Tôi mời bạn bước vào một tư thế thoải mái, thư giãn và từ từ tiến vào trạng thái thiền định. Quan sát những suy nghĩ đang trôi nổi tự do trong tâm trí bạn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào các suy nghĩ về các mối quan hệ của bạn. Bắt đầu nghĩ tới những mối quan hệ ý nghĩa nhất với bạn. Khi những người đó xuất hiện trong tâm trí bạn, hãy cảm ơn họ vì họ đã đóng một vai trò quan trọng trong cuộc đời bạn. Bây giờ, tôi mời bạn tập trung vào mối quan hệ của bạn và cha của bạn. Đi từ ký ức sớm nhất trong cuộc đời của bạn và nhìn lại xem mối quan hệ này đã xây dựng nên cách bạn nhìn nhận về bản thân bạn và quan niệm về thân phận của mình như thế nào. Quan sát theo nhiều cách khác nhau và thấy những hệ quả liên quan đến cách bạn định nghĩa bản thân từ mối quan hệ này. Hãy dành thời gian đi sâu hơn vào mối quan hệ với cha bạn và xem nó đã hình thành nên những quan niệm về vai trò của bản thân bạn trong thế giới này, nó có ảnh hưởng gì tới toàn bộ mối quan hệ khác trong đời sống bạn, những quan hệ giữa phái nam và phái nữ. (Nếu bạn không có cha, hãy vẫn sử dụng những câu hỏi trên và xem sự thiếu cha ảnh hưởng như nào tới bạn.) Khi bạn đã hoàn thành bài thiền, viết lại toàn bộ những gì đã nảy sinh trong tâm trí bạn, viết lại toàn bộ những phản ứng cảm xúc bạn đã vừa trải nghiệm. Khi hoàn thành, hãy đứng lên và chạy tại chỗ trong 30 giây và rồi nghỉ ngơi.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *