Thiền #16

Tôi mời bạn thư giãn và đi vào trạng thái thiền định, sử dụng bất kỳ phương pháp nào có hiệu quả với bạn. Cho phép suy nghĩ của bạn trôi qua, gạt bỏ mọi suy nghĩ không phải về bản thân bạn. Bây giờ, hãy bắt đầu tập trung vào các mối quan hệ của bạn với ông bà. Trước tiên, hãy tập trung vào người mà bạn cảm thấy có mối quan hệ thân thiết nhất. Hồi tưởng lại bất kỳ khoảnh khắc thú vị nào mà bạn nhớ, cảm nhận những cảm xúc mà bạn đã cảm nhận. Đi qua từng người trong số ông bà của bạn mà bạn biết. Để ý xem khái niệm về bản thân của bạn đã bị ảnh hưởng như thế nào bởi mỗi mối quan hệ này hoặc sự thiếu vắng đi họ. Có bất kỳ phán xét tiêu cực nào bạn đưa ra về bản thân của mình bởi bất kỳ mối quan hệ nào trong số này không? Khi bạn đã hoàn thành, tôi mời bạn viết về tất cả những gì bạn nghĩ đến về cách những mối quan hệ này đã đóng góp vào khái niệm bản thân của bạn. Khi bạn hoàn thành, hãy đứng lên và vươn vai và giải phóng mọi năng lượng còn sót lại.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *