Thiền #19

Tôi mời bạn thư giãn và đi vào bên trong mình. Khi bạn cho phép suy nghĩ của mình trôi qua nhẹ nhàng trong “con mắt” tâm trí, hãy bắt đầu tập trung trở lại vào những suy nghĩ chỉ về bản thân của bạn. Tôi mời bạn mang nhận thức của bạn về các mối quan hệ tình cảm, mối quan hệ lãng mạn của bạn, thực tế hoặc tưởng tượng. Bạn có thể muốn bắt đầu với những mối quan hệ lãng mạn sớm nhất mà bạn nhớ được. Lưu ý những đặc điểm của người đó mà đã khiến bạn đã bị thu hút. Họ có giống với cha mẹ của bạn không? Bạn có “nhìn thấy” điều gì đó ở họ mà bạn cảm thấy thiếu sót ở bản thân mình không? Bạn đã bắt đầu mối quan hệ hay họ đã làm? Mối quan hệ này diễn ra như thế nào? Khi bạn trải qua cuộc đời mình, tôi mời bạn tìm kiếm những hình mẫu trong các mối quan hệ lãng mạn của bạn. Khi bạn “hồi tưởng lại” những mối quan hệ này, hãy tìm kiếm xem các khái niệm về bản thân của bạn đã ảnh hưởng đến chúng như thế nào. Có thể có những niềm tin cốt lõi mà bạn có thể tìm hiểu về bản thân của mình. Khi bạn đã trải qua những mối quan hệ này một cách chi tiết, tôi mời bạn viết về những mối quan hệ này và bất cứ điều gì bạn học được về bản thân của mình. Khi hoàn thành, hãy thực hiện một số động tác nhảy để giải phóng năng lượng có thể còn tồn đọng.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *