Thiền #24

Tôi mời bạn bước vào trạng thái tâm trí thiền định, thả lỏng cơ thể và chỉ tập trung suy nghĩ vào bản thân của bạn. Cho phép suy nghĩ của bạn trôi qua một cách tự do, bắt đầu tập trung suy nghĩ của bạn vào khái niệm của bạn về Thượng Đế hoặc thuật ngữ bạn từng sử dụng HOẶC bạn không có khái niệm về Thượng Đế. Đi qua cuộc đời của bạn và tìm kiếm những người đã dạy bạn về khái niệm này. Bạn có được nuôi dưỡng trong một nền văn hóa nơi mà khái niệm này rất thịnh hành không? Bạn có chấp nhận ý tưởng này là đúng chỉ để hòa nhập với người xung quanh? Bạn đã bao giờ đặt câu hỏi về nó hoặc xem xét các khái niệm hoặc tín ngưỡng khác chưa? Các khái niệm này có hiệu quả hay không hiệu quả đối với bạn? Bạn có được dạy để phán xét về những người có quan niệm khác với bạn không? Bạn có thể thấy sự liên hệ giữa khái niệm về Thượng Đế với mối quan hệ của bạn với cha mình không? Tôi mời bạn thành thật một cách nghiêm túc với bản thân của mình, dành thời gian để nhìn sâu và xa hơn bề ngoài. Khi đã sẵn sàng, hãy viết về tất cả mọi thứ đã đến với bạn. Sau khi hoàn thành, hãy thực hiện một số động tác thể dục mạnh mẽ để giải phóng mọi năng lượng bị dồn nén!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *