Thiền #26

Tôi mời bạn thư giãn và ở một vị trí thoải mái. Có rất nhiều yếu tố đã ảnh hưởng đến niềm tin của bạn. Đất nước và nền văn hóa nơi bạn sinh ra, tình trạng kinh tế – xã hội của gia đình bạn và di sản dân tộc của bạn chỉ là một số ít mà chúng ta sẽ tập trung vào trong một vài bài thiền tiếp theo. Khi bạn đang hít thở sâu, hãy bắt đầu cho phép tâm trí của bạn trôi chảy, quan sát khi những suy nghĩ của bạn nhẹ nhàng trôi qua trước con mắt tâm trí của bạn. Bắt đầu chỉ tập trung vào những suy nghĩ về bản thân của bạn. Xem quốc gia nơi bạn sinh ra. Nó có giá trị dân tộc như thế nào? Chúng đã ảnh hưởng đến niềm tin của bạn như thế nào? Có những người ở đất nước này khác với bạn và gia đình của bạn không? Bạn có lớn lên với một tôn giáo cụ thể nào không? Tôn giáo đó hoặc không có tôn giáo đã ảnh hưởng tới những niềm tin về cuộc sống của bạn như thế nào? Nó xác định vai trò của bạn như thế nào? Bạn có được dạy rằng để có thể chấp nhận được, rằng bạn sẽ phải “phù hợp” với các điều kiện của nó? Bạn thuận theo nó, hay bạn có thắc mắc về những “yêu cầu” đó? Kết quả của điều này trong cuộc sống của bạn là gì? Khi bạn đã hoàn thành cuộc truy vấn này, tôi mời bạn viết ra tất cả những gì bạn nghĩ đến. Sau đó, ngồi thẳng trên sàn và thực hiện 10 lần đứng lên để giải phóng năng lượng.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *