Thiền #30

Tôi mời bạn thư giãn vào trạng thái thiền định. Khi bạn đang cho phép suy nghĩ của mình trôi qua trong con mắt tâm trí, hãy bắt đầu tập trung vào mối quan hệ và sự kết nối của bạn với thế giới động vật. Cho phép hình ảnh của tất cả các loài động vật mà bạn nghĩ đến, như thể chúng tự giới thiệu mình với bạn. Khi bạn đang xem “cuộc diễu hành” của các loài động vật, hãy lưu ý bất kỳ con vật nào mà bạn cảm thấy có mối liên hệ đặc biệt. Bạn có nuôi thú cưng khi bạn lớn lên không? Nếu vậy, điều này có thể giúp bạn hình thành mối liên hệ với thế giới động vật như thế nào? Nếu bạn không nuôi thú cưng, thì điều đó ảnh hưởng như thế nào đến mối liên hệ của bạn với thế giới động vật? Bạn có một (hoặc nhiều) thú cưng hiện tại không? Điều này ảnh hưởng đến kết nối của bạn với thế giới động vật như thế nào? Mối liên hệ với thế giới động vật hoặc với (các) loài động vật được chọn có phải là một phần của hệ thống niềm tin tôn giáo / tâm linh của bạn không? Bạn có thể cảm nhận và kết nối với bản chất cuộc sống bên trong động vật không? Đi qua cuộc sống của bạn và hồi tưởng lại bất kỳ mối liên hệ đặc biệt nào bạn đã có với bất kỳ loài động vật nào. Lưu ý những cảm xúc thể hiện với mỗi người. Sau khi bạn làm xong, tôi mời bạn viết về những trải nghiệm này và trả lời các câu hỏi được đặt ra? Khi bạn đã hoàn thành, hãy đứng lên và nhảy lên xuống 3 lần.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *