Thiền #31

Tôi mời bạn thư giãn và khi bạn hít thở sâu cho phép suy nghĩ của bạn nhẹ nhàng trôi qua. Bắt đầu tập trung vào niềm tin của bạn về mối quan hệ của bạn với nhân loại. Hãy tưởng tượng bản thân của bạn đang trôi nổi khắp thế giới và có thể nhìn thấy mọi người ở mọi quốc gia trên trái đất. Bắt đầu với những nơi bạn đã đến thăm hoặc sinh sống. Tập trung vào những người trong cuộc sống của bạn mà bạn đã biết tới hoặc quen biết trực tiếp. Sau khi bạn đã thăm lại những người bạn quen thuộc và những nơi bạn đã trải nghiệm, hãy tiếp tục “du hành” trong trí tưởng tượng của bạn đến phần còn lại của thế giới. Sử dụng thông tin về những địa điểm này và những người bạn đã học qua trường học, sách báo, tranh ảnh, internet hoặc kinh nghiệm của người khác. Tôi mời bạn dành nhiều thời gian nếu cần để bao quát thế giới và toàn thể nhân loại. Bạn có cảm nhận được mối liên hệ tốt đẹp với nhân loại nói chung không? Bạn có định kiến nào về một số quốc gia, tôn giáo, nền văn hóa mà bạn từ chối hoặc không tin tưởng? Nếu vậy, tôi mời bạn tưởng tượng bản thân của bạn đã được sinh ra ở đó. “Xem” bản thân của bạn như thể bạn là một trong số họ. Tưởng tượng rằng bạn sinh ra ở đất nước và nền văn hóa này, niềm tin của bạn về sự sống, Thượng Đế, cái chết, vai trò và mục đích của bạn giống với những người còn lại của đất nước hoặc nền văn hóa đó. Định nghĩa của bạn về “sự thật” và “thực tại” có chính xác và đúng hơn của bất kỳ ai khác không? Có một “chân lý” nào cao hơn vượt qua niềm tin và tôn giáo và / hoặc những con đường và hệ tư tưởng tâm linh mà nhân loại đã hình thành không? Hãy dành tất cả thời gian cần thiết để suy ngẫm về những suy nghĩ này. Sau đó, tôi mời bạn viết những gì sắp tới cho bạn. Khi hoàn thành, thực hiện 7 lần ngồi xuống đứng lên.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *