Thiền #36

Tôi mời bạn đi vào trạng thái tâm trí thoải mái, thiền định. Cho phép tâm trí bạn tự do trôi chảy khi suy nghĩ của bạn trôi qua. Chúng ta đã tập trung suy nghĩ của mình vào việc “quan sát” sự phát triển của “cái tôi”. Khi bạn theo dõi tiến trình của những bài thiền này, bạn đã “nhìn” vào người mà bạn gọi là “bạn”. Và bạn đã theo dõi và quan sát nhiều điều về người được gọi là “bạn” này. Bây giờ tôi mời bạn tập trung sự chú ý vào “Bạn”, người đang thực hiện việc quan sát. “Bạn” này có tách biệt khỏi niềm tin và khái niệm, cảm xúc, và thậm chí cả suy nghĩ của “bạn” mà nó đã quan sát không? Dừng lại với câu hỏi này một lúc. Và nếu có thứ gì đó có thể quan sát “Bạn”, người đã quan sát khái niệm bạn nắm giữ về “bạn”, đó có thể là ai hay cái gì? Khi bạn nhắm mắt lại, suy ngẫm về câu hỏi này, hãy bắt đầu tập trung vào bóng tối trong tâm trí tạo ra bởi bạn đang nhắm mắt. Nhìn vào nó. Cho phép bóng tối hoàn toàn đóng lại con mắt tâm trí. Cái gì hoặc ai đang ở đó? Bạn có thể liên hệ với “cái tôi” khi không có gì khác để so sánh với nó không? Hãy tưởng tượng bạn mở mắt ra và không có gì ở đây cả. Bạn có thể trải nghiệm “cái tôi” bên ngoài giới hạn của mối quan hệ của nó với những “sự vật” khác không? Tôi mời bạn ngồi với điều này đủ thời gian cần thiết để cho phép ý tưởng này hoàn toàn tìm thấy biểu lộ của nó trong bạn. Viết về điều này. Trong suốt thời gian còn lại của ngày, khi bạn trải qua các “hoạt động” của mình, tôi mời bạn để phiên thiền lần này luôn cởi mở sẵn trong tâm trí của bạn. Nếu có gì xuất hiện, hãy viết lại nó. Trong mỗi bài thiền tiếp theo, chúng ta sẽ tiến thêm một bước nữa vào cõi vĩnh hằng.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *