ĐỐI THOẠI #16

VẤN NGÃ – NHỮNG QUAN NIỆM SAI LẦM Những tuyên bố triết học của Sri Ramana rất giống với những người được ủng hộ bởi những người theo trường phái advaita vedanta (bất nhị thuyết pháp), một trường phái triết học Ấn Độ đã phát triển mạnh hơn nghìn năm. Sri Ramana và những giáoContinue reading “ĐỐI THOẠI #16”

ĐỐI THOẠI #23

H: Bhagavan nói, “Sự ảnh hưởng một jnani đối với tín đồ âm thầm đến trong sự tĩnh lặng.” Bhagavan cũng nói, “Tiếp xúc với những người vĩ đại [mahatmas] là một phương tiện hữu hiệu để nhận ra con người thật của mình”. Đ: Đúng. Có gì mâu thuẫn sao? Jnani, những người vĩContinue reading “ĐỐI THOẠI #23”

ĐỐI THOẠI #28

ĐỜI SỐNG TRONG THẾ GIAN Có một truyền thống Ấn Độ giáo lâu đời quy định bốn giai đoạn của cuộc đời của những người tìm kiếm tâm linh nghiêm túc: Brahmacharya (học giả độc thân). Một thời gian dài nghiên cứu kinh sách trước khi kết hôn, thường là trong một cơ sở giáoContinue reading “ĐỐI THOẠI #28”

ĐỐI THOẠI #32

TRẢI NGHIỆM Không hề có các cấp độ của thực tại. Có các cấp độ trải nghiệm của cá nhân chứ không phải của thực tại. Dù trải nghiệm có như nào đi nữa,thì cái người trải nghiệm là một và giống nhau. Chân Ngã chắc chắn nằm trong kinh nghiệm trực tiếp của tấtContinue reading “ĐỐI THOẠI #32”