LIỆU BẠN CÓ MỘT CƠ THỂ?

Nếu tôi hỏi câu này trước mặt bất cứ một ai, họ có thể sẽ cười và nói :”Tất nhiên là tôi có cơ thể rồi, nó đang đứng trước mắt anh đây, anh đang nhìn thấy nó đây.” Dường như nó là một điều rất hiển nhiên và một câu hỏi thật nực cười.TuyContinue reading “LIỆU BẠN CÓ MỘT CƠ THỂ?”

TU TẬP TÂM LINH? CÓ THỂ LÀ MỘT CÁI BẪY CỦA BẢN NGÃ

Tôi nhận ra càng ngày càng có nhiều người bước vào con đường “tâm linh”. Cái Tâm Linh thực sự mà tôi biết đó là giết đi bản ngã để biết rằng mình là Đại Ngã (Vô Ngã). Bây giờ tôi không biết được thuật ngữ “tâm linh” ngày nay đang được định nghĩa nhưContinue reading “TU TẬP TÂM LINH? CÓ THỂ LÀ MỘT CÁI BẪY CỦA BẢN NGÔ

Một thử nghiệm trong tâm trí

Tôi nhận được một email từ Jed McKenna, một tác giả nổi tiếng viết khá nhiều sách về vấn đề Giác Ngộ. Tôi thấy nó khá thú vị nên đã soạn dịch lại một đoạn này: “Hãy tưởng tượng bạn đã trải qua trạng thái hạnh phúc nhất có thể. Bạn đã bước vào trạngContinue reading “Một thử nghiệm trong tâm trí”

Tại sao tôi không thể nào giác ngộ

[pl_row] [pl_col col=12] [pl_text] Bạn đang tìm kiếm sự giác ngộ. Bạn đã thử tu tập nhiều phương pháp khác nhau. Thiền định nhiều năm. Ăn chay. Yoga… Nhưng bạn vẫn không đạt đến cái Giác Ngộ trong truyền thuyết. (Thậm chí còn chẳng có mấy thành tựu gì đáng kể?!). Vậy có thể đãContinue reading “Tại sao tôi không thể nào giác ngộ”